Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Orzesze w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Orzesze

Orzesze, miasto w województwie śląskim, powiat mikołowski.

Powierzchnia miasta Orzesze wynosi 84 km2, zajmuje 1733 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Orzesze zamieszkuje 21 290 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 318 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Orzesze wynosi 254, jest 360 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Orzesze. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Orzesze prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Orzesze.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Orzesze: 841733
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Orzeszu: 0,41686
Lesistość w % w Orzeszu: 51,4231
Ludność na 1 km2 w Orzeszu: 254360
Liczba ludności ogółem w Orzeszu: 21 290318
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Orzeszu: 4,8332
Stopa bezrobocia 2019r. w Orzeszu: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Orzeszu: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Orzeszu: 11,91-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Orzeszu: 89,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Orzeszu: 95848
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Orzeszu: 4,7828
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Orzeszu: 90,6-
Szkoły podstawowe ogółem w Orzeszu: 11165
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Orzeszu: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Orzeszu: 951,0415
Przedszkola bez specjalnych w Orzeszu: 6404
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Orzeszu: 268,72328
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Orzeszu: 102,4317
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Orzeszu: 5,1264
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Orzeszu: 1682008
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Orzeszu: 3 464-
Ceny mieszkań ogółem w Orzeszu: 4 071-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Orzeszu: 4 956-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Orzeszu: 99,8311
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Orzeszu: 33,81474
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Orzeszu: 99,8254
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Orzeszu: 33,8926
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Orzeszu: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Orzeszu: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Orzesze jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Orzesze, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Orzesze. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.